BOŠKO I. BOJOVIĆ

No image set

Boško I. Bojović, istoričar, filolog, sociolog, redovni profesor na Univerzitetu društvenih nauka u Parizu, redovni profesor na Univerzitetu za mir i razvoj osnovanom od Ujedinjenih nacija u Beogradu. Autor je šesnaest monografija i preko 190 naučnih i stručnih publicističkih radova u domaćim i stranim naučnim izdanjima. Njegovo naučno-istraživačko interesovanje obuhvata istoriju srednjeg veka, novog veka i savremenu istoriju Balkana, filologiju, istoriju srednjovekovne književnosti i epske narodne književnosti, istoriju i sociologiju religije, kao i geopolitiku Jugoistočne Evrope.