KAZIMJEŽ BRANDIS

kazimjez_brandis

Kazimjež Brandis rođen je 1916. u Lođu. Završio je prava na Varšavskom univerzitetu. Za vreme studija bio je član Saveza nezavisne socijalističke omladine. Rat je proveo u Varšavi. Od 1946. do 1950. bio je u redakciji čuvenog nedeljnika Kovačnica, a pedesetih godina sarađivao je sa Novom kulturom.
U periodu od 1977. do 1981. Brandis je bio član nelegalnog književnog časopisa "Zapis", zbog čega mu je bilo zabranjeno da bilo šta objavljuje u Poljskoj. Nakon toga otputovao je u SAD. Dve godine je predavao poljsku književnost na Univerzitetu Kolumbija, a onda se vratio u Evropu i nastanio u Parizu, gde je živeo do smrti, 2000. godine.

Brandis je autor romana, pripovedaka, eseja, drama i filmskih novela.