Izdavačka kuća PAIDEIA d.o.o.  BEOGRAD                                                                                                            T: +381 11 26 27 676 ,    M: +381 65 26 33 074           E:  office@paideia.rs

 

Dobrodošli na Paideia.rs možete se ulogovati ili kreirati nalog

ŽAN RASIN

zan_rasin

Žan Rasin (1639-1699) smatra se, uz Pjera Korneja, najvećim francuskim dramskim piscem epohe klasicizma. Najpoznatije tragedije su mu Andromaha, Britanik, Berenika, Ifigenija i Fedra. U Rasinovim delima ljubav je prikazana kao nekontrolisana strast, fatalna sila koja uništava biće koje je njome obuzeto. Čovekova sudbina je unapred određena i on sam je ne može izmeniti niti izbeći. U skladu sa idealom klasične tragedije, radnja u Rasinovim dramama je jednostavna i jasna, a zaplet proističe iz same psihologije likova.

 

PAIDEIA

Poslovni podaci

  • PIB: 101515489
  • MB:  07775989
  • TR:  160-276103-50
           205-14478-13

Ulogujte se ili Kreirajte nalog