Prikaži jedan rezultat

  • 495.00 дин. 396.00 дин.

    Teško je odrediti žanr ovog dela. Sam naslov sugeriše  uspomene, dok ga autor  definiše kao „dnevnik-esej“.

    Prevodilac: Ljubica Rosić, Povez: BROS , Format: A5

    U ovom delu Brandis se obračunava i sa vlastitom prošlošću, odnosno pokušava da objasni sebi i drugima, zašto je bio u partiji. U nju je kako kaže „ušao i izašao iz istih razloga: verujući da je moguće popravljanje zla. U prvom slučaju to zlo bili su fašizam i ratni zločini, u drugom zlo koje je komunizam napravio. Dosta kasno sam razumeo da cilj ne opravdava sredstva i da nepravedna sredstva uništavaju cilj.“