Opšti uslovi korišćenja su sastavljeni u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Internet prodavnicom www.paideia.rs upravlja firma PAIDEIA d.o.o. Beograd.

Svi ostali dokumenti objavljeni na stranici www.paideia.rs smatraju se sastavnim delovima Uslova korišćenja, a prihvatanjem Uslova korišćenja smatra se da je korisnik pristao i na sadržaje u ostalim dokumentima objavljenim na sajtu.

Ovi opšti uslovi korišćenja definišu prava i obaveze posetilaca, korisnika i kupca te poslovni odnos između prodavca i kupca proizvoda iz ponude internet trgovine. Uslovima korišćenja definisana su pravila koja pri kupovini obezbeđuju kvalitet usluge Prodavca i zadovoljstvo kupaca.

Za registraciju u internet trgovini posetilac koristi svoju e-mail adresu kako bi kreirao korisničko ime i lozinku. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno su povezani sa unetim podacima. Prilikom registracije posetilac unosi sve tražene podatke u okviru forme za registraciju. Registracijom na internet prodavnicikorisnik daje saglasnost da trgovac prikuplja informacije na način i za namene opisane u Izjavi o poverljivosti podataka, kao i u ostalim dokumentima.

Posetilac registracijom garantuje da je punoletna i poslovno sposobna osoba. Registracijom posetilac postaje korisnik i dobija pravo kupovine. Kupovinom korisnik postaje Kupac.

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja ovog sajta isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima sajta strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera, spidera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta. Takođe su zabranjene i sve vrste hakerskih napada u cilju onesposobljavanja ili usporenja sajta.

Nedozvoljeno korišćenje sajta iz prethodne alineje smatra se kršenjem pravila.

Kupac je obavezan da pre kupovine putem ovog web sajta pročita ove Uslove korišćenja.
Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici.

Na internet prodavnici www.paideia.rs mogu kupovati ne/registrovani korisnici.
Kupac može biti fizičko i pravno lice.
Valuta je srpski dinar (RSD).

Proizvodi se naručuju putem “korpe”. Nakon “potvrde kupovine” od strane Kupca, narudžbina je neopoziva.
Nakon prijema narudžbine putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši potvrdu putem telefona ili e-maila. Prodavac se obavezuje da će naručene artikle isporučiti neoštećene i u predviđenom roku. U slučaju bilo kakve promene Prodavac je dužan da o tome obavesti Kupca.

Kupac prilikom procesa kupovine ima mogućnost odabira načina plaćanja i načina isporuke robe.
Nakon “Potvrde kupovine”, kupac dobija e-mail sa svim potrebnim podacima za plaćanje i isporuku proizvoda.

Prodavac ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka i pored namere da bude precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena.
Prodavac se trudi da obezbedi ažurnost i tačnost informacija objavljenih na svojim stranicama. Uprkos tome, svojstva proizvoda, vreme isporuke ili cene mogu se promeniti tako brzo da dobavljač ne uspe na vreme ispraviti podatke na internetu. U tom slučaju Kupac će biti obavešten o promenama i biće mu omogućeno da odustane od kupovine.