Baltasar Grasijan (1601-1657, Katahud, Aragon, Španija) pristupa jezuitima u devetnaestoj godini, kasnije u njihovim školama predaje filozofiju, književnost, Sveto pismo i kazuistiku. Bio je propovednik i rektor. 1636. godine upoznaje plemića i svog budućeg mecenu Huana de Lastanosu, koji će ga podstaći da objavi prve radove. U dva navrata boraviće u Madridu, a na tamošnjem dvoru njegove govorničke sposobnosti doneće mu kratkotrajnu slavu i dugotrajno razočaranje. Napisaće nekoliko traktata i grandiozni roman „El Criticon“. Kao buntovnik i disident, u stalnom sukobu sa crkvenom hijerarhijom – u nameri da izbegne cenzuru, knjige će u početku potpisivati imenom svoga brata Lorenca – Grasijan će skupo platiti kršenje zavetovane poslušnosti: tokom objavljivanja trotomnog „Criticona“ postepeno će ga ukloniti sa svih dužnosti i prisiliti na ćutanje i preživljavanje na vodi i hlebu sve do smrti. Po intelektualnoj i psihološkoj istančanosti, Grasijanovi radovi smatraju se vrhunskim dostignućem španskog baroka.

Prikaži jedan rezultat

  • 275.00 дин. 220.00 дин.

    Ovo je prvi srpski prevod Grasijanovog „Orakula“ sa španskog izvornika. Korišćen je faksimil koji je 1958. u Buenos Airesu objavio Horhe M. Furt, kao i madridsko izdanje Migela Romera Navare iz 1954.godine.

    Prevodilac: Aleksandar Grujičić, Povez: BROŠ, Format: B6

    Tri stotine aforizama „Orakula u svakoj prilici“ (1647) predstavljaju sažeto uputstvo o životnom dovijanju. Za postizanje uspeha na pozornici svakodnevice, Grasijan razrađuje makijavelističku strategiju zasnovanu istovremeno na prikrivanju i pokazivanju, na iskrenosti i dvoličnosti. Oprez i ljubaznost kod njega su samo načini da se drugi što lakše zaskoči i pridobije. „Kako se reklamirati“ bi mogao da glasi naslov ovog priručnika u savremenom svetu.