Svoj život Rilke je poistovetio sa pesništvom. Za njega je pesma svet, a zadatak pesnika je da uranja i stapa se sa svetom. Na taj način Rilke pravi identifikaciju između pesme i postojana.
U “Sonetima Orfeju” kaže: “Pesma je postojanje”. Za njega je poezija zaista i bila jedini oblik postojanja, neprekidno je pisao i objavljivao, počev od svoje petnaeste godine. Za drugu vrstu rada nije znao. Sa ovakvim odnosom prema poeziji ne moramo se složiti, ali Rilke živi svoje poimanje umetnosti i u tom kontekstu nema potrebe išta mu zamerati. Stičući sve veća životna iskustva, njegovo pevanje će se razvijati.

Prikaži jedan rezultat

 • 253.00 дин. 202.00 дин.

  Prevodilac: Miloš Konstantinović, Povez: mek, Format: B6

  Knjiga obuhvata Rilkeovo neprevođeno pesništvo iz ranog i zrelog perioda u kojima se nalaze neke od njegovih najuspelijih antologijskih pesama.

   

  O autoru

  Rajner Marija Rilke jedan je od najznačajnijih, nejprevođenijih i najtumačenijih nemačkih pesnika 20. veka. Rilkeova poezija bila je dugo, samotno putovanje u tišini  iz koje je pokušavo da izmiri individualno, lično i  subkjektivno sa opšim, sveukupnim i kosmičkim, ponirući u samu srž objekata iza granice iskustvenog i čulnog. Briljantan versifikator, tragao je za oblikom i formom koji bi ovaplotili suštinsko i transcedentno i koji bi u jeziku ostvarili preobražaj končnog u nevidljivo i beskonačno.