Euripid (rođen 485. godine p. n. e. na ostrvu Salamini blizu Atine, umire 406. godine p. n. e. u Aretusi kod Amfipolja u Makedoniji) treći je iz “velike trojke” grčkih dramatičara, pored Eshila i Sofokla. Bio je veoma obrazovan. Biografi kao njegove učitelje navode Arhelaja, Anaksagoru i Sokrata. Pretpostavlja se da je imao svoju ličnu biblioteku. Nije bio politički aktivan niti je ulazio u državnu službu. Na poziv makedonskog kralja Arhelaja, koji je nastojao da privuče ugledne umetnike na svoj dvor, Euripid odlazi u Pelu 408. godine p. n. e. Podaci o broju drama koje je napisao kolebaju se između 75 i 92, a sačuvano ih je sedamnaest.

Prikaži jedan rezultat